Home

Adviesbureau Hoogeboom b.v.

Adviesbureau Hoogeboom b.v. is een adviesbureau voor bouwconstructies.

Het bureau houdt zich hoofdzakelijk bezig met advies in alle voorkomende constructies voor de woning- en utiliteitsbouw, voor zowel nieuwbouw als voor renovatie en restauratie. Naast ontwerp en ontwikkeling van bouwconstructies worden wij veelvuldig ingeschakeld bij geschillen, second opinion, constructieve begeleiding van aannemers en onderzoek naar constructieve staat van panden (met name funderingen) ten behoeve van onder meer beleggings-acquisities.

 

Doelstelling

Adviesbureau Hoogeboom b.v. stelt zich ten doel een dienst te verlenen aan de klant waarbij het belang van de klant voorop staat. De advisering in welke vorm dan ook dient primair aan de doelstelling van de klant te voldoen waarbij een duurzame relatie met de klant hoog in het vaandel staat.

 

Funderingen

Adviesbureau Hoogeboom b.v. heeft veel kennis en ervaring met de funderingsproblematiek van houten palen. Met name in Amsterdam zijn veel onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van de funderingen. Veelal hebben deze onderzoeken het doel van het verkrijgen van een splitsingsvergunning, maar in veel gevallen wordt ook vooruitlopend op de aankoop van panden een beroep op ons gedaan. Daar waar funderingsherstel gewenst of noodzakelijk blijkt, verzorgen wij in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven het ontwerp van het funderingsherstel en begeleiden wij de aannemers in de uitvoering van het werk. De opdrachtgever kan in het gehele traject een beroep op ons doen. Het werk is pas gereed als dit ook voor de opdrachtgever het geval is.

 

Complexe verbouwingen

Adviesbureau Hoogeboom b.v. onderscheidt zich door het uitvoeringsgericht ontwerpen van complexe verbouwingen, waarbij het belang van de klant centraal staat. Adviesbureau Hoogeboom houdt bij het verwerken van de constructieve advisering in de bouwtekeningen rekening met de uitvoerbaarheid van het ontwerp in de praktijk. Daar waar nodig wordt de aannemer door middel van duidelijke tekeningen en adviezen op locatie ondersteund hoe de uitvoering van het werk het beste ter hand kan worden genomen.

 

Inspectie op locatie

Adviesbureau Hoogeboom b.v. gaat bij het constructieontwerp en advisering inzake beoordeling en aanpassing van bestaande constructies niet alleen uit van de beschikbare archiefstukken maar ook van constructiegegevens verkregen op locatie door middel van eigen onderzoek. Daarnaast wordt – indien gewenst – de nodige controle verricht bij de uitvoering van het project en wordt de aannemer ondersteund in de uitvoering van het werk. Deze gerichte aanpak voorkomt doorgaans onnodige, en doorgaans hoge extra kosten voor de opdrachtgever bij de uitvoering van het project en verminderd meerwerk op de aanneemsom van de aannemer. De advieskosten worden veelal in het project zelf weer terugverdiend.