Wat doen wij

Adviesbureau Hoogeboom b.v.
Adviesbureau Hoogeboom b.v. levert constructie adviezen voor de bouw.

 • Woningen
 • Bedrijfspanden
 • Winkels
 • Kantoorpanden
 • Bedrijfshallen
 • Horecapanden
 • Kunstwerken

Nieuwbouw, verbouw en herbestemming van panden
Het maken van berekeningen en tekeningen ten behoeve van de omgevingsvergunning en werktekeningen voor de uitvoering van funderings-, beton-, hout- en staalconstructies.

 • Het constructieadvies ten behoeve van de omgevingsvergunning
 • Berekening en tekening van de constructies
 • Advies met betrekking tot de uitvoering van het werk
 • Advies voor stut- en stempelwerk
 • Toetsing constructieve gegevens derden
 • Toezicht en begeleiding
 • Wapening keuren en controle palen op locatie
 • Deskundig advies bij calamiteiten

Beoordeling constructieschade
Ons bureau heeft een grote expertise opgebouwd in het beoordelen van constructieve schade van panden. Het is vaak van groot belang om bij geconstateerde schade de ernst en de oorzaak te achterhalen. Door onze grote ervaring op dit gebied kan snel en accuraat worden geadviseerd.

 

Funderingen

 • Het verstrekken van constructiebeoordelingen met een risicoanalyse voor aankoop van panden
 • Het leveren van onderzoek en rapportages met betrekking tot de kwaliteit van de fundering (splitsing in appartementsrechten)
 • Het co√∂rdineren van onder zoeken uit te voeren door derden
 • Het beoordelen van de gevolgen van funderingsgebreken- Advies voor herstel van funderingen
 • Het berekenen en tekenen van funderingsherstel
 • Het berekenen en tekenen van kelder realisatie
 • Advies kostenverdeling en verdeelsleutel bij verrekening met eigenaren van belendingen
 • Het maken van een QuickScan van de kwaliteit van de fundering en overige cascodelen

Geschillen

 • Beoordelen van schades en het maken van schaderapportages
 • Constructieadvies met betrekking tot privaatrechtelijke geschillen

Inspectie op locatie
Adviesbureau Hoogeboom b.v. gaat bij het verlenen van constructieadvies inzake constructies niet alleen uit van de uit archiefonderzoek verkregen stukken maar ook van constructiegegevens verkregen op locatie door middel van onderzoek. Daarnaast wordt indien gewenst de nodige controle verricht bij de uitvoering van het project en wordt de aannemer ondersteund in de uitvoering van het werk. Deze gerichte aanpak voorkomt doorgaans onnodige, extra kosten voor de opdrachtgever bij de uitvoering van het project en verminderd meerwerk op de aanneemsom van de aannemer.

 

Second Opinions

 • Het beoordelen van het constructieontwerp van derden
 • Het maken van voorstellen voor alternatieve constructies