Ervaring

Adviesbureau Hoogeboom b.v. staat al meer dan vijfentwintig jaar garant voor deskundige en  betrouwbare adviezen en beoordelingen. In deze periode is advies verleend in zake van meer dan 3000 objecten. Hierbij is een grote variëteit van grootschalige tot kleinschalige objecten.

Voor wat betreft nieuwbouw gaat het onder meer om vrijstaande woningen, seriewoningbouw, woongebouwen, kantoren, bedrijfshallen en kunstwerken in de meest uiteenlopende vorm.

Het zwaartepunt van de opdrachten behelst advies met betrekking tot bestaande panden, herbestemming van gebouwen en het inpassen van nieuwbouwpanden in bebouwde omgeving. Het betreft hier verbouwingen, funderingsherstel, herbestemming, renovaties en restauraties van alle soorten gebouwen. Niet zelden wordt ons bureau ingezet waar andere bureaus afhaken wegen de complexiteit.

Ons bureau heeft een grote naam opgebouwd in de beoordeling van funderingsrisico’s en funderingsproblematiek. Met name bij beleggingsobjecten worden wij veelvuldig ingezet om de risico’s met betrekking tot de fundering en overige cascodelen te analyseren.